Zorgcampus
Hoeksche Waard

Vanuit het programma Thuis in de Kern hebben zorgorganisaties Alerimus, Cavent, Careyn, Heemzicht en Zorgwaard de handen ineengeslagen om gekwalificeerd zorgpersoneel aan te trekken en in de toekomst te behouden voor de (vergrijzende) Hoeksche Waard. Daarvoor is Zorgcampus Hoeksche Waard opgericht.

Dankzij een breed opgezette campagne, in eerste instantie specifiek gericht op studenten die een stageplaats zoeken, hebben zich 75(!) geïnteresseerden aangemeld waarmee de Zorgcampus in gesprek is gegaan, vervolgens is gekeken wie waar geplaatst kan worden.

De volgende doelgroepen waar de Zorgcampus zich op gaat richten zijn studenten en middelbare scholieren.

www.zorgcampushw.nl

RUIMTE OM JE HEEN - LEEF HET GEZONDE LEVEN -LEUKE WINKELS EN GOEDE HORECA - DYNAMISCHE STAD DICHTBIJ - PRACHTIGE VERGEZICHTEN - ALTIJD IETS TE DOEN
CONTACT

Meer informatie of in contact komen met Gebiedsmarketing
Hoeksche Waard? info@natuurlijkhw.nl