Hard en goed werken zit de Hoeksche Waarder in het bloed, evenals samenwerken.

Werken in de Hoeksche Waard

Werknemers uit de Hoeksche Waard staan alom bekend om hun grote arbeidsethos. Hard en goed werken zit de Hoeksche Waarder in het bloed, evenals samenwerken. Dit zie je onder andere in de landbouw waar agrariërs al decennia lang kennis en kracht bundelen en zo tot innovatieve oplossingen komen die met grote interesse worden gevolgd. Door de innovatieve en duurzame agrarische sector is de Hoeksche Waard de voedingsbodem voor een veel groter gebied dan het eigen eiland. Dat draagt bij aan het imago.

Gebiedsmarketing kan deze kennis toepassen bij het versterken van het imago van de Hoeksche Waard als innovatief en ondernemend eiland waar het fijn werken en ondernemen is en het vestigingsklimaat goed is. Belangrijke doelen zijn het vergroten van het marktaandeel potentieel werkzoekenden onder bestaande inwoners (specifiek jongeren) in de Hoeksche Waard en inwoners uit de regio en het verkrijgen van een (hoger) marktaandeel bedrijvigheid in verschillende sectoren, zodat werken in de Hoeksche Waard nog aantrekkelijker wordt. De goede bereikbaarheid van de bedrijven is daarbij een pré.

De ontwikkeling van het aanbod binnen deze pijler is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente Hoeksche Waard en onder andere: Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven Hoeksche Waard (SOB-HW), Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW), Economic Development i.o. Board Hoeksche Waard en Detailhandelsraad Hoeksche Waard. Deze samenwerking maakt het ontwikkelen van ‘inclusieve werkpakketten’, doorlopende leerlijnen, omscholingsmogelijkheden en een Voortgezet Onderwijs Bedrijvendag mogelijk.

Gebiedsmarketing richt zich op het opbouwen van het imago en vergroten van de naamsbekendheid van de Hoeksche Waard als ondernemend eiland waar het goed ondernemen en werken is voor inwoners en (toekomstige) bedrijven; waar het werkaanbod hoog is (specifiek in de sectoren agri, zorg, ICT en logistiek); waar een veerkrachtige arbeidsmarkt met ‘werk voor iedereen’ is en een plek waar inwoners zich kunnen om-, her- en bijscholen richting beroepen waar vraag naar is en waar je de ruimte krijgt om je een leven lang te ontwikkelen. We richten ons primair op jonge huishoudens met en zonder kinderen. Andere belangrijke doelgroepen/sectoren zijn agrarische ondernemers, publieke organisaties en het MKB.

RUIMTE OM JE HEEN - LEEF HET GEZONDE LEVEN -LEUKE WINKELS EN GOEDE HORECA - DYNAMISCHE STAD DICHTBIJ - PRACHTIGE VERGEZICHTEN - ALTIJD IETS TE DOEN
CONTACT

Meer informatie of in contact komen met Gebiedsmarketing
Hoeksche Waard? info@natuurlijkhw.nl