Recreëren: gezond, duurzaam, trots.

RECREËREN in de Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard heeft ongekende mogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme. Het is een prachtig eiland waar je goed kunt ontspannen, vooral ook door zijn oorsprong. Het Hollandse polderlandschap met cultureel erfgoed, authentieke dorpen, de kreken, de dijken en het water, wordt gekoesterd door de bewoners en is een ontdekking voor bezoekers.

Belangrijke trekkers zijn de sterke innovatieve agrifood sector en de centrale ligging tussen de Randstad, Zeeland, Brabant en Vlaanderen. Dat biedt kansen. Gebiedsmarketing zorgt voor verdere versterking van de recreatieve mogelijkheden en biedt ruimte voor nieuwe vormen van ontspanning en plezier.

Gemeente Hoeksche Waard, ondernemers en maatschappelijk partners hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het aanbod van recreatieve mogelijkheden te ontwikkelen en op peil te houden. Zodoende kunnen inwoners zich op het eiland vermaken en nieuwe bezoekers voor dagrecreatie, langer verblijf en herhaalbezoek worden aangetrokken.

Meer bekendheid en een goede naam voor de Hoeksche Waard versterken het gevoel van trots bij de eigen inwoners en het bewustzijn dat het leven op hun eiland gezond en duurzaam is. De focus bij gebiedsmarketing richt zich op jonge huishoudens van binnen en buiten de Hoeksche Waard. De bezoekende groep is te splitsen in dagrecreanten en verblijfstoeristen met interesse in verschillende activiteiten, zoals cultuur, water, agro- en natuur, winkelen en sportieve activiteiten.

RUIMTE OM JE HEEN - LEEF HET GEZONDE LEVEN -LEUKE WINKELS EN GOEDE HORECA - DYNAMISCHE STAD DICHTBIJ - PRACHTIGE VERGEZICHTEN - ALTIJD IETS TE DOEN
CONTACT

Meer informatie of in contact komen met Gebiedsmarketing
Hoeksche Waard? info@natuurlijkhw.nl