Kinderen hebben hier ruimte om te spelen, lekker buiten, in de natuur.

Wonen in de Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard is het mooi wonen. Op het eiland vind je rust en ruimte met alle voorzieningen op korte afstand. Kinderen hebben hier ruimte om te spelen, lekker buiten, in de natuur. De gemeente Hoeksche Waard behoort bovendien tot een van de veiligste gemeenten van Nederland.

De pijler wonen richt zich op doorstroom op de woningmarkt voor eigen inwoners, behoud van jongeren op het eiland en het aantrekken van nieuwe inwoners (vooral starters en jonge huishoudens). Een belangrijk aandachtspunt bij wonen is het ontwikkelen van nieuwe woonvormen in alle prijsklassen, met aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Om dit mogelijk te maken, zijn meerdere gebiedsmarketingdoelen opgesteld. Deze zijn gericht op het opbouwen van het imago en vergroten van de naamsbekendheid van de Hoeksche Waard als wooneiland; op het behouden van jonge huishoudens en het aantrekken van deze doelgroep om in de Hoeksche Waard te (komen) wonen en op het versterken van de trots op het eiland als gezonde leefomgeving en bijzonder agrarisch polderlandschap.

Gebiedsmarketing wil eigen én nieuwe inwoners van de Hoeksche Waard bewust maken dat het hier fijn wonen is. Professionele instanties met een vooruitstrevende visie op wonen zijn van harte uitgenodigd daar een bijdrage aan te leveren. De komende jaren wordt met diverse uitingen en campagnes de zichtbaarheid van de Hoeksche Waard als top wooneiland breeduit bekend gemaakt.

RUIMTE OM JE HEEN - LEEF HET GEZONDE LEVEN -LEUKE WINKELS EN GOEDE HORECA - DYNAMISCHE STAD DICHTBIJ - PRACHTIGE VERGEZICHTEN - ALTIJD IETS TE DOEN
CONTACT

Meer informatie of in contact komen met Gebiedsmarketing
Hoeksche Waard? info@natuurlijkhw.nl