Privacyverklaring

Op deze site worden nauwelijks persoonsgegevens verwerkt. Mocht dit toch het geval zijn, verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens aan ons verstrekt. Die gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • bedrijfsnaam
  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • etc.

Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere medische-, godsdienstelijke- of financiële gegevens. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens gelden strikte wettelijke regels.


Doelen

Wij verwerken persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak. Wij kunnen de persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken voor het beoordelen van uw aanvraag, voor het versturen van een nieuwsbrief, voor telefonisch contact of om u te informeren over wijzigingen van diensten.


Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.


Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.


Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).


Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten afschermen, of te laten verwijderen. U kunt uw rechten gebruiken door een verzoek in te dienen via info@natuurlijkhw.nl. Het is hierbij belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat uw verzoek echt betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.


Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Bezoekersstatistieken

De gemeente verzamelt automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van de website. Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken aan deze website (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruikt de gebiedsmarketing alleen voor bezoekersstatistieken, en om eventuele technische problemen op te lossen. Gebiedsmarketing Hoeksche Waard gebruikt deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.


Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens door Gebiedsmarketing Hoeksche Waard kunt u contact opnemen via info@natuurlijkhw.nl

RUIMTE OM JE HEEN - LEEF HET GEZONDE LEVEN -LEUKE WINKELS EN GOEDE HORECA - DYNAMISCHE STAD DICHTBIJ - PRACHTIGE VERGEZICHTEN - ALTIJD IETS TE DOEN
CONTACT

Meer informatie of in contact komen met Gebiedsmarketing
Hoeksche Waard? info@natuurlijkhw.nl